Prawa Autorskie

Copyright © 2000-2024 Piotr Majewski.

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy
CzasNaE-Biznes ,
CzasNaStrategie ,
Ekademia.pl ,
impleBOT.pl ,
impleSITE.pl ,
cnebPoints ,
Polskie Forum E-Biznesu ,
Internetowy Milioner ,

są własnością Piotra Majewskiego o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ".

Zawartość ww. stron, oraz innych publikacji autorstwa Piotra Majewskiego podlega prawom autorskim Piotra Majewskiego.

Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów. Piotr Majewski zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych przez Piotra Majewskiego na tej stronie tylko w celach prywatnych.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Piotrem Majewskim.

Piotr Majewski zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Piotra Majewskiego w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Misja Ventureday

We help experts & entrepreneurs build a better business.