Copyright © Ventureday P.S.A..

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Ventureday P.S.A. lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną części, jaki i całości tego serwisu www jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Ventureday P.S.A..

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Ventureday P.S.A. w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami, nadrzędne wobec powyższych zasad.

Ventureday P.S.A.

TAX ID (VAT): PL5833456867
Bank account PL54 1140 1065 0000 5764 0900 1001 (BREXPLPWXXX)
Registered in the Register of Entrepreneurs in National Court Register (KRS) kept by the VII Commercial Division of KRS in Gdansk-Polnoc District Court under the number 987044, with a stock capital of PLN 20,000 paid in full.